Een organisatie die wendbaar werkt heeft geen reorganisatie meer nodig

Lees onze position paper over wendbaar besturen in de publieke sector hier!

De kern van Wendbaar Werken bestaat uit acht principes: opgavengericht werken, sturen op verschillende snelheden, opdrachtgericht werken, werken in rollen, persoonlijk leiderschap, werken met sterke teams, sturen op toegevoegde waarde en bedrijfsvoering maakt mogelijk. Deze principes kunnen binnen iedere organisatie geïntroduceerd worden op een wijze die passend is bij de context en gestelde doelen. Meer informatie? Zie onze themawebsite: www.wendbaarwerken.org

Wendbaar werken

Organisaties staan voor de uitdaging beter en sneller in te spelen op de dynamiek van hun omgeving, technologische ontwikkelingen en de trends in de samenleving. De Economist Intelligence Unit noemt 90 procent van de topbestuurders strategische wendbaarheid cruciaal voor het succes en zelfs het overleven van de organisatie. Om wendbaar te organiseren en werken te worden moet geïnvesteerd worden in het vermogen om de koers snel en effectief te veranderen. Dit vraagt om andere vormen van leiderschap in de organisatie, een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid, zelforganisatie en nieuwe manieren om de kracht van alle medewerkers optimaal te benutten.

In de praktijk

Wendbaar Werken is een in de praktijk bewezen concept om hieraan invulling te geven. Benieuwd naar wat dit voor uw organisatie kan betekenen? We vertellen u graag over inspirerende voorbeelden van de manier waarop wij onder andere voor en samen met de provincies Gelderland, Fryslan en Zeeland en gemeenten Nijmegen, Alkmaar, Bergen op Zoom, Dongen, Alphen aan den Rijn en Breda concreet invulling geven hieraan. Deze ervaringen uit de praktijk zorgen voor een versnelling voor organisaties die dit willen introduceren. Tegelijk is de transitie naar Wendbaar Werken altijd maatwerk. De wijze en het tempo waarop is afhankelijk van bijvoorbeeld de cultuur en veranderkracht van de organisatie en de context waarin deze zich bevindt.

Artikelen

In de afgelopen periode hebben we en aantal artikelen gepubliceerd die een beeld geven van hoe de transformatie naar een wendbare organisatie eruit kan zien. Waar lopen wij tegenaan in onze adviespraktijk? Wat vraagt het van organisaties op het moment dat ze de overstap willen maken naar een wendbare organisatie. Lees hier de reeks.