Onze expertise

We hebben verschillende disciplines in huis om publieke organisaties te ondersteunen bij participatie en samenwerkingsvraagstukken. We bieden positief- kritische denk en doekracht om samen aan de slag te gaan met organisatieverandering. Vanuit onze nieuwsgierigheid en enthousiasme nodigen we publieke organisaties uit om te leren door te doen.

We zijn gevoelig voor de context van de organisatie, overzien het speelveld en zijn in staat om partijen met elkaar te verbinden. In onze aanpak voor organisatieverandering staat het perspectief van de eindgebruiker altijd centraal. We beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van organisatieverandering, (keten)samenwerking, de rol van leiderschap en strategievorming binnen de overheid en semi-overheid.

Joëlle Smout

Onbevangen strateeg

Zin om het helemaal anders te doen? Door Joëlle je te laten helpen met tegendenken ben je een heel eind in de goede richting. Ze presenteert de casus graag vanuit zo veel mogelijk verschillende perspectieven. Doordat ze in staat is om open te luisteren, mensen aanspreekt op verantwoordelijkheden, scherp te analyseren en recht te doen aan alle belangen die op tafel liggen, verbindt ze betrokken partijen aan de opgave en organiseert ze enthousiasme voor verandering.