Waarom Storytelling?

Storytelling maakt argumenten voor verandering invoelbaar voor iedereen in de organisatie

Want waarom zou je eigenlijk veranderen? Elke verandering begint wat ons betreft met een helder verhaal. Niet alleen een verhaal vanuit het management of bestuur met een uitleg over wat er van de medewerkers verwacht wordt maar juist een verhaal over waar de organisatie naartoe beweegt. Hier stopt storytelling meestal. Wij gaan een stapje verder. Niet alleen helpen we organisaties met het opstellen van een degelijk veranderverhaal. Ook horen we graag van professionals wat zij nodig hebben. Aan de hand van hun persoonlijke ervaringen laten we hen beschrijven wat ze nodig hebben in het proces van verandering.

Zo leren de medewerkers welke kant de organisatie op beweegt en krijgt het management van de organisatie zich op de acties die ze kan ondernemen om medewerkers te ondersteunen bij de veranderende aanpak of werkwijze.

Door het ophalen van ervaringsverhalen van professionals, kan Tempesta Consulting inzicht geven in waar de energie voor de verandering zit en waar de weerstand zit. Om samen te kijken hoe we de veranderstrategie het beste kunnen vormgeven.

Als een organisatie werkt met Storytelling worden:

  1. Medewerkers individueel aangesproken op eigen inbreng (wat betekent dit thema voor mij?);
  2. Leiders (formeel en informeel, bijvoorbeeld boegbeelden) binnen de organisatie gevraagd de toekomstvisie te illustreren aan de hand van pakkende verhalen;
  3. Verhalen verzameld die het ontwikkelperspectief van de organisatie laten zien: hoe komen we van de huidige situatie naar de wenselijke toekomstige situatie?
  4. Medewerkers uitgenodigd om te vertellen. De werksfeer biedt ruimte voor verhalen over successen en falen.

Voorbeelden van storytelling

Nationale Politie

Als de nieuwe wetgeving in hoofd, hart én handelen moet landen, is het nodig om kennis over te dragen, het hart aan te spreken en vervolgens de kennis en de tools, waarmee de teams en individuele professionals aan de slag kunnen, duurzaam te beleggen. Aan de hand van Storytelling; het systematisch ophalen van verhalen om zo de patronen die spelen binnen de organisatie op dit thema zichtbaar te maken, zijn verhalen van slachtoffers opgehaald die het hart raken en bijdragen aan het je verplaatsen in de beleving van de organisatie en slachtoffers op het thema slachtofferrechten. De rode draad die we uit deze verhalen halen geeft antwoord op de vraag hoe dit zich blijvend vertaalt naar handelen. Op basis van deze analyse ontwierpen we passende trainingsinterventies die zijn ingezet op een aantal politieteams.

Benieuwd naar de verhalen?

Kijk hier voor deel één van de reeks veranderverhalen die we maakten voor de Nationale Politie

Klik hier voor deel twee van de reeks veranderverhalen die we maakten voor de Nationale Politie

Klik hier voor deel drie van de reeks veranderverhalen die we maakten voor de Nationale Politie

Friesland Campina

De maatschappelijke roep om duurzame en klimaatneutrale melkproductie versterkt. In de afgelopen jaren is de urgentie op dit thema toegenomen door klimaatafspraken die op verschillende niveau’s gemaakt worden. Het is tijd om iets te doen. Tempesta Consulting biedt Friesland Campina, op basis van interviews met melkveehouders, inzicht in de beleving van het thema en de kansen om dit thema invoelbaar te maken voor het merendeel van de melkveehouders. Met als doel om hen te inspireren op hoe zij duurzaamheidsprincipes kunnen toepassen in hun eigen bedrijfsvoering.