Waarom Storytelling?

Storytelling maakt argumenten voor verandering invoelbaar voor iedereen in de organisatie

Want waarom zou je eigenlijk veranderen? Elke verandering begint wat ons betreft met een helder verhaal. Niet alleen een verhaal vanuit het management of bestuur met een uitleg over wat er van de medewerkers verwacht wordt maar juist een verhaal over waar de organisatie naartoe beweegt. Hier stopt storytelling meestal. Wij gaan een stapje verder. Niet alleen helpen we organisaties met het opstellen van een degelijk veranderverhaal. Ook horen we graag van professionals wat zij nodig hebben. Aan de hand van hun persoonlijke ervaringen laten we hen beschrijven wat ze nodig hebben in het proces van verandering.

Zo leren de medewerkers welke kant de organisatie op beweegt en krijgt het management van de organisatie zich op de acties die ze kan ondernemen om medewerkers te ondersteunen bij de veranderende aanpak of werkwijze.

Door het ophalen van ervaringsverhalen van professionals, kan Tempesta Consulting ook inzicht geven in waar de energie voor de verandering zit en waar de weerstand is.

Een verhaal is krachtig middel omdat het helpt informatie een duidelijke context te geven. We kunnen informatie plaatsen in deze context, waardoor het blijft hangen. En omdat we er iets bij kunnen voelen. Ons handelen wordt immers bepaald door emoties.

Als een organisatie werkt met Storytelling worden:

  1. Medewerkers individueel aangesproken op eigen inbreng (wat betekent dit thema voor mij?);
  2. Leiders (formeel en informeel, bijvoorbeeld boegbeelden) binnen de organisatie gevraagd de toekomstvisie te illustreren aan de hand van pakkende verhalen;
  3. Verhalen verzameld die het ontwikkelperspectief van de organisatie laten zien: hoe komen we van de huidige situatie naar de wenselijke toekomstige situatie?
  4. Medewerkers uitgenodigd om te vertellen. De werksfeer biedt ruimte voor verhalen over successen en falen.

Voorbeelden van storytelling

Ook de gemeente Leiden werkt met storytelling. Toen wij ons kind inschreven bij de burgerlijke stand kregen we dit prachtige boekje cadeau. Een warm welkom in Leiden voor onze dochter en een bijzondere manier om een nieuwe burger te verwelkomen.